Kadernota en dorpenbeleid

U heeft deelgenomen aan een peiling van het burgerpanel Wijdemeren over de kadernota en het dorpenbeleid.

 

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten van de peiling over de kadernota worden verwerkt in de nota. De kadernota legt de basis voor de begroting 2020, waarin financiën en ambities voor het nieuwe jaar worden vastgelegd.

 

Uw antwoorden over het dorpenbeleid zijn verwerkt in de beleidsnotitie dorpenbeleid die in september 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!

 

Download het volledige rapport kadernota

 

Download het volledige rapport dorpenbeleid

 

 

Please reload

Recente berichten

12/04/2019

08/05/2019

04/19/2018

04/10/2017

06/13/2016

11/10/2014

Please reload

Copyright Research 2Evolve 2018